دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
 
     
تماس با ما
 
آدرس : میدان اختیا ریه خ شهید لطیفی پلاک 3
شماره تماس :22769292-  22541797- 26656727
فاکس:22769292
E.MAIL                       emamsadegh3.ir @YAHOO.COM
مدیریت :
mtorabi7@yahoo.com