دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  تماس با ما  
 
 
 
 آدرس: میدان اختیاریه خیابان شهید لطیفی پلاک 3

   تلفن تماس: 22769292-  22541797- 26656727
   فکس: 22769292
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  نقشه مدرسه