دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  فعالیت های ورزشی - فرهنگی  
باسمه تعالی
اولیای ارجمند ، همان گونه که مسنحضر هستید ، در روز برگزاری جلسه عمومی و انتخابات انجمن اولیا و مربیان (8 مهر ماه 1398) کتابی با عنوان "من" در اختیار شما عزیزان قرار گرفت.
پیرو مصوبه ی شورای دبیرستان ، به مناسبت روز دانش آموز مسابقه ای از محتوای این کتاب برگزار می گردد. انتظار داریم اولیای گرامی و ارجمند ضمن مظالعه دقیق این کتاب ارزشمند ، در مسابقه کتاب خوانی دبیرستان نیز مشارکت نمایند.
با احترام - ترابی