دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
HTML

 

باسمه تعالی

صورت جلسه شورای دانش آموزی  دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

دستور جلسه : انتخابات هیئت رئیسه شورای دانش آموزی              7 /8/1392

بررسی تصمیمات جلسه قبل :

بررسی صحت شمارش آرا و اعلام نتایج ومعرفی دانش آموزان

خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه :

  • 1-معرفی اعضای جدید شورای دانش آموزی به همراه آرای متخذه و پایه دانش آموزان
  • 2-انجام رأی گیری بین اعضا جهت اصلی جهت تعیین هیئت رئیسه

 

تصمیمات اتخاذ شده / مسئول پیگیری

 

  • 1-ریاست شورا ونداد صداقتیبا 7 رأی
  • 2-نایب رئیسافشین یزدینبا 8 رأی
  • 3-سخنگوی شورامحمد خلیلی 9 رأی

اعضای شورا :

ردیف

نام ونام خانوادگی

امضاء

ردیف

نام ونام خانوادگی

امضاء

1

امیر علی معینی

 

10

سید محمد حسین صفوی

 

2

محمد خلیلی

 

11

حمید رضا طیرانیان

 

3

علیرضا پور علی وند

 

12

محمد رضا رجایی

 

4

علیرضا پالار

 

14

ونداد صداقتی

 

5

نوید مصدقی

 

15

محمد نوید اسلامی راد

 

6

افشین یزدین

 

16

علیرضا کریمی

 

7

سید عرفان میر آفتاب شهره

 

17

امیر محمد داود آبادی

 

8

سید امیر محسن حسینی

 

 

 

 

9

آرین سلیمان زاده

 

 

 

 

 

 معاونت پرورشی : داود میرزائی                                                          مدیریت :   هوشنگ رسولی