دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  HTML  

مقدمه :

هرمجموعه برای پیشرفت در اموراتی که به آن مجموعه مربوط است ، لازم است با توجه به امکانات و شرایط موجود اهدافی را برای خودش ترسیم کند ، این اهداف باید منتج به برنامه هایی باشند که بتوانند آن مجموعه را به سرمنزل مقصود برسانند ، بی شک مهمترین هدف آموزش و پررورش همانطور که از اسمش پیداست آموزش یک سری موارد درسی و پرورش همه جانبه دانش آموزان است ، ما برای رسیدن به این مهم و با عنایت به امکانات موجود اهداف جزیی تری برای خودمان ترسیم کرده ایم . این اهداف و برنامه ها در سه زمینه اصلی یعنی آموزشی ، پرورشی و انضباطی تدارک دیده شده اند ، امید است با اتکال به خدوند تبارک و تعالی و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه بتوانیم گامهای بلندی در جهت تربیت جوانان و نوجوانان این مرز و بوم برداریم .