دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
مدیریت دبیرستان


رضا زمانی جویباری

مدیریت دبیرستان پسرانه هیات امنایی امام صادق (ع)

 

 • نیروی شاغل رسمی در آموزش و پرورش با 27سال سابقه خدمت در پست های اجرایی و آموزشی

    سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه تبریز
 • کارشناسی تاریخ از دانشگاه خوارزمی تهران
 •  
 •     سوابق شغلی و اجرایی:
 • 1.معاون آموزش متوسطه منطقه 3 تهران
 • 2. کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه 3 تهران
 • 3. کارشناسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات منطقه 3 تهران
 • 4. معاون آموزش ابتدایی شهرستان رباط کریم
 • 5. کارشناس گروه های آموزشی متوسطه شهرستان رباط کریم
 • 6. معاون آموزشی و پرورشی دبیرستان های شهرستان رباط کریم
 • 7. مدرس دبیرستان های دولتی و غیردولتی شهرستان رباط کریم
 • 8. منتخب معاون آموزشی منطقه ای در شهرستان رباط کریم
 • 9. کارمند نمونه آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم