دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
مدیریت دبیرستان


حمید رضا جمیلی شبستری -  دکتری  مدیریت آموزشی

 

 • متولد 1355تهران
 • 25 سال سابقه خدمت - رسمی در آموزش و پرورش

    سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
 • فوق لیسانس علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
 • لیسانس علوم اجتماعی - مددکاری اجتماعی
 • فوق دیپلم رشته امور تربیتی و مشاوره

    سوابق شغلی و اجرایی:

 • 1.معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزشی و پرورشی منطقه 12 تهران
 • 2.مدرس دانشگاه فرهنگیان
 • 3.مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان و مروج طرح تعالی مدیریت
 • 4.مدیریت دبیرستان هیأت امنایی ( دوره اول) شهید فیاض بخش منطقه 3 تهران
 • 5.کارشناس مسئول حراست آموزش و پرورش منطقه 12 تهران
 • 6. منتخب کشوری در جشنواره الگوهای برتر تدریس سال 1376
 • 7.انتخاب مدیر نمونه منطقه از سوی ستاد بزرگداشت مقام معلم در سال 1397