دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
اهداف پرورشی
 

ب) برنامه های پرورشی

استراتژی کلی :

تربیت دانش آموزی متشرع و مسئولیت پذیر

دانش آموز متشرع یعنی کسی که خصوصیات ذیل را داشته باشد .

1-شعائر دینی را رعایت نماید ، یعنی نماز بخواند ، روزه بگیرد و در مراسمات مذهبی و نماز جماعت شرکت نماید .

2- در پوشیدن لباس دقت نماید و ظاهر غیر اسلامی نداشته باشد .

3-ناسزا نگوید و از گناهان آشکار دوری کند .

4-احکام شرعی مربوط به خود را بلد باشد و رعایت نماید .

5-به علم آموزی بعنوان جز لاینفک اسلام و مذهب شیعه توجه نماید

دانش آموز مسئولیت پذیر یعنی کسی که خصوصیات ذیل را داشته باشد .

الف-از مسئولیتهای اجتماعی فرار نکند و با پیشنهاد مسئولیت اجتماعی به او ، آن را بپذیرد .

ب- نسبت به اجتماع خودش حساس باشد.

ج- در خصوص کارهای اجتماعی و گروهی از خود علاقه نشان دهد .

اهداف طرح :

1-آموزش نماز ، مخصوصاً نماز جماعت به تمام دانش آموزان

2- توجه معاون محترم پرورشی به وضعیت ظاهری دانش آموزان از جمله لباس و موهاو آرایشهای خاص با هماهنگی با معاون محترم آموزشی .

3-آموزش مسائل دینی 4- آموزش احکام 5- شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری

6- فعال کردن کتابخانه مدرسه 7- بالابردن حس مسئولیت پذیری

برنامه های دبیرستان در زمینه پرورشی

1- تهیه برشورها و روزنامه دیواری در خصوص انواع گناهان مخصوصاً گناهان زبان توسط خود دانش آموزان .

2- تهیه کتابهای احکام برای کلیه دانش آموزان به فراخور سن و مقطع تحصیلی و تشویق دانش آموزان به مطالعه آنها .

3-اجرای طرح دانش آموز مسئول و سپردن بعضی از امور مدرسه به دانش آموزان با هماهنگی مدیر و معاون آموزشی .

این طرح می تواند در برگیرنده وظایف ذیل باشد .

الف ) نواختن زنگ تفریح و زنگ کلاس ب) مسئول تهیه گچ یا ماژیک برای کلاس

ج)مسئول حضور غیاب در کلاس د)مسئول جمع آوری اسامی غایبین از کلاسها

ه )مسئول نظافت کلاس و)نماینده کلاس

4- تهیه مطالبی توسط دانش آموزان در خصوص اهداف فوق جهت درج در سایت دبیرستان .

5- ترویج نماز جماعت از طریق برگزاری مسابقات در خصوص نماز ، برگزاری نماز جماعت در روزهایی که امکان دارد ، تهیه برشور و توزیع در بین دانش آموزان

6- برگزاری مسابقات حدیث

7- اجرای مراسم صبحگاهی به صورت هم خوانی قرآن کریم توسط تمامی دانش آموزان

8- تشکیل گروه های سرود و نوازندگی جهت اجرای مراسم و نیز شرکت در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی

9- تهیه تقویم سالانه مراسم که به تأیید مدیر مدرسه رسیده باشد و تعیین افرادی که قرار است مراسم خاصی را اجراکنند .

10- شرکت در مسابقات ورزشی که از طرف آموزش و پرورش برگزار می گردد ، باهمکاری دبیر تربیت بدنی .

11- برگزاری شورای دانش آموزی همراه با تبلیغات و شرکت داوطلبان در انتخابات .

12- برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در آموزشگاه با مدیریت معاون پرورشی و همکاری دبیر تربیت بدنی

13- برگزاری کلاسهای آموزش خانواده به کمک مشاور دبیرستان