دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
اخبار/مقالات
 
جزوه زبان خارجه پیش دانشگاهی 2 درس 8-5 و مرور سال سوم دبیرستان

این جزوه به همت آقای مرتاضی جهت دانش آموزان پیش دانشگاهی تهیه شده است . این جزوه  شامل درس 5الی 8 پیش دانشگاهی و مروری بر زبان خارجه سال سوم می باشد .

مراجعه دانش آموزان سال سوم نیز می تواند مفید باشد .